Site Overlay

HOT POT

SET 1 - 229k

- khách hàng tự chọn 5 nhân lẩu
- 01 phần ăn kèm
- 01 phần rau

SET 2 - 339k

- khách hàng tự chọn 7 nhân lẩu
- 02 phần ăn kèm
- 01 phần rau

SET 3 - 449k

- Khách hàng tự chọn 9 nhân lẩu
- 02 phần ăn kèm
- 02 phần rau

Combo Couple - 190k

Combo Friend - 299k

Combo Family - 399k

GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI

GIỚI THIỆU

– Lẩu Nhất tự hào là thương hiệu hàng đầu trong
lĩnh vực dịch vụ ăn uống tại Buôn Ma Thuột
- Địa chỉ: 39 Ybilh Aleo
- SDT: 0944.565.567
- email: launhatbmt@gmail.com